Jaka nazwa dla ulicy?

Jaka nazwa dla ulicy?

Prezydenta Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski zaprasza mieszkańców do wyrażenia opinii w sprawie nadania nazwy ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Łomża jako działki nr 23881 i nr 23657/3, położonych między ulicą Spokojną a projektowanym rondem na ulicy Kolejowej. Powyższa ulica została wyznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 152/XXV/00 z dnia 23.03.2000 r. w części dotyczącej kwartału terenu położonego w dzielnicy przemysłowo-składowej – rejon. ul. Żabiej jako 01KL – ulica lokalna. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię w dwóch formach, za pomocą ankiety papierowej i sondy internetowej.

Ankieta opatrzona pieczątką Urzędu Miejskiego będzie dostępna do pobrania w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży przy ulicy Stary Rynek 14 (parter) od 10 do 21 września 2018 r. Wypełnioną ankietę należy wrzucić do urny w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży. Ponadto swoją opinię można będzie wyrazić poprzez sondę znajdującą się na stronie www.lomza.pl

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łomży, tel. 86 2156820.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment