Inicjatywa lokalna. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły

Inicjatywa lokalna. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły
Masz ciekawy pomysł? Nie zwlekaj. Skorzystaj z możliwości, jakie daje Inicjatywa lokalna. Propozycje mogą dotyczyć przestrzeni miejskiej, edukacji, kultury, sztuki czy sportu. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy Miasta Łomży z mieszkańcami. Jej celem jest wspólna realizacja zadań publicznych, które służą zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. Propozycje zadań obejmują m.in. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (w szczególności budowy, rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, stanowiących własność Miasta Łomża, a także budynków oraz obiektów małej architektury), działalność charytatywną, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, edukację, oświatę i wychowania, w tym naukę i szkolnictwo wyższe.

Mieszkańcy mogą przygotować wniosek sami lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Formularze są dostępne w załączniku poniżej lub na stronie internetowej www.lomza.pl w zakładce “Inicjatywa lokalna”. Wnioski można odebrać również w Centrum Współdziałania Społecznego przy ul. Farna 1. Należy je składać do dnia 30 czerwca br. w biurze podawczym Urzędu Miejskiego (parter), ul. Stary Rynek 14.

Wniosek o Inicjatywę lokalną podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Najwyżej ocenione pomysły mają szansę realizacji ze środków przyszłorocznego budżetu miejskiego.

Załącznik: wniosek – wzór

Related posts

Leave a Comment