Informacja MOPS

uwaga

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że pracownicy socjalnie podczas pełnienia obowiązków służbowych poza siedzibą Ośrodka – na prośbę beneficjenta – zobowiązani są do okazania legitymacji służbowej. Legitymacja zawiera zdjęcie oraz imię i nazwisko pracownika, opatrzona jest numerem ewidencyjnym i pieczątką MOPS w Łomży.


Podczas pełnienia obowiązków służbowych pracownicy socjalni nie wymagają okazywania miejsca przechowywania przedmiotów wartościowych i środków finansowych.

W razie wątpliwości lub uzasadnionego podejrzenia, że osoba odwiedzająca środowisko nie jest pracownikiem MOPS należy ten fakt  weryfikować  w siedzibie Ośrodka ul. Dworna 23B tel. 86 2164260, 86 2164088 lub zgłaszać bezpośrednio w Komendzie Miejskiej Policji.

Related posts

Leave a Comment