III Podlaska Konferencja Informatyczna 2017 w Łomży

Podlaska Konferencja Informatyczna

Już za niespełna miesiąc, 24 kwietnia 2017r. po raz trzeci w Łomży odbędzie się Podlaska Konferencja Informatyczna organizowana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne Koło w Łomży pod patronatem Prezydenta Łomży. Wydarzenie to już powoli na stałe wpisuje się do wiosennego kalendarza łomżyńskich wydarzeń.
Dla podlaskiego środowiska informatycznego jest to czas na wymianę doświadczeń oraz poznania nowych technologii. W tym roku tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo informacji. Temat ten, szczególnie w ostatnim czasie, staje się ważny dla całego społeczeństwa. Coraz częściej zwracamy uwagę na nasze cybernetyczne bezpieczeństwo. Zmiany dokonują się zarówno na polach technologicznych jak i legislacyjnych. Szczególną uwagę zwracają w ostatnim czasie zmiany prawne w ochronie danych osobowych, których szczegóły będą poruszane w trakcie konferencji. Szersze informacje o konferencji można zobaczyć na stronie internetowej PTI Koła w Łomży http://pki2017.pti.lomza.pl/.

Polskie Towarzystwo Informatyczne Koło w Łomży istnieje od 24 maja 2012 r. i aktywnie działa w zakresie wsparcia i integracji środowiska informatycznego. Funkcję Przewodniczącego Koła sprawuje Krzysztof Cwalina, który 10 marca 2017r. został ponownie wybrany wszystkimi głosami “za” na kolejną kadencję. PTI Koło w Łomży jest dynamicznym ośrodkiem, który aktywnie działa i współpracuje z łomżyńskimi uczelniami wyższymi i szkołami średnimi oraz instytucjami publicznymi. Łomżyńskie Koło w Oddziale Podlaskim PTI stanowi coraz większą rolę. W dniu 25 marca 2017r. w Białymstoku odbyło się III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego, którego głównym punktem były wybory nowego Prezesa i Członków Zarządu. Po przedłożeniu sprawozdań z działalności Oddziału Podlaskiego PTI odbyły się wybory nowego Prezesa i Członków Zarządu. Na Prezesa Oddziału Podlaskiego członkowie ponownie wybrali dr prof. Zenona Sosnowskiego, natomiast na wszystkie stanowiska Członków Zarządu wybrano – i to już w pierwszym głosowaniu – kandydatów należących do PTI Koła z Łomży. Cieszymy się z tego historycznego sukcesu i serdecznie gratulujemy dla Członków PTI Koła z Łomży.
Niebawem 5-cio lecie istnienia PTI Koła w Łomży. Już teraz z tej okazji życzymy dla Członków PTI Koła w Łomży kolejnych sukcesów oraz nowych celów, a przede wszystkim rozwijania życiowych pasji – szczególnie informatycznych i wykonywania ich zawsze z uśmiechem i satysfakcją. Jednocześnie łomżyńskiemu Kołu PTI serdecznie dziękujemy za wkład wnoszony dla rozwoju i promocji naszego miasta.

 

Źródło: UM Łomża

Related posts

Leave a Comment