Hala Kultury powstaje w miejscu Hali Targowej [FOTO]

Hala Kultury powstaje w miejscu Hali Targowej [FOTO]

Pomimo zimowej aury cały czas trwają prace związane z przebudową zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury. Inwestycja realizowana jest za kwotę 12 mln 850 tys. zł, z czego prawie 10 mln zł to dofinansowanie, które władzom Łomży udało się pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stan zaawansowania robót na koniec stycznia wyniósł 26 proc.

Prezydent Mariusz Chrzanowski jest przekonany, że zmiana wyglądu i funkcjonalności tego obiektu przyczyni się do ożywienia łomżyńskiej starówki. – Liczę, że rodzice, którzy będą tu przywozili dzieci, aby rozwijały swoje talenty, spędzą przy okazji czas na Starym Rynku, na czym zyskają okoliczne lokale. Dzięki tej inwestycji mamy szansę rozwijać kulturę i poprzez nią wpływać na inne dziedziny naszego życia w mieście – podkreśla prezydent Chrzanowski. 

Przez ponad dziewięć miesięcy od rozpoczęcia prac wykonano m.in. roboty ziemne wewnętrzne, roboty rozbiórkowe wewnętrze istniejących ścian piwnic, pawilonów sklepowych i jatek. Zdemontowano i odtworzono strop nad parterem w części administracyjnej oraz wykonano stropy nad parterem i piwnicą. Rozebrano cztery słupy podpierające dach hali w obszarze projektowanej sali widowiskowej i zastąpiono je  ramami stalowymi. Wzmocniono także zachodnią ścianę szczytową, zabezpieczając ją przed przemieszczeniem. Wykonywane są ponadto instalacje wewnętrzne wodnokanalizacyjne i centralnego ogrzewania. Trwa realizacja szybu windowego, murowane są ściany działowe parteru. W marcu planowane są prace rozbiórkowe pokrycia dachu i jego odtworzenie.

W związku ze stwierdzeniem na części budynku innej niż zakładano w projekcie rzędnej posadowienia ław oraz stóp fundamentowych, zmianie uległa dokumentacja w zakresie rezygnacji z podpiwniczenia pomiędzy czwartą i ósmą osią konstrukcyjną obiektu. – Wzmocnienie ścian fundamentowych i wykonanie podbić o wysokości około 200 cm zamiast planowanych 50 cm oraz zwiększenie ilości odcinków roboczych skutkowałoby wzrostem kosztów inwestycji i  znacznym wydłużeniem terminu robót, bez zapewnienia stabilności konstrukcji budynku – informuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki, dodając, że wprowadzona zmiana projektowa skutkuje zmniejszeniem powierzchni użytkowej w kondygnacji piwnicznej o około 280 m2.

Po zakończeniu prac w podziemiu przebudowanego budynku znajdzie się sala wielofunkcyjna do podejmowania działań interdyscyplinarnych, toalety oraz pomieszczenia techniczne. Na parterze utworzona zostanie sala wielofunkcyjna z zapleczem, klubokawiarnia, punkt informacji turystycznej, toaleta publiczna i szatnie. W przeszklonych jatkach wokół hali powstanie galeria prezentująca sztukę młodych. Natomiast na piętrze zostaną zlokalizowane sale spotkań z przestrzenią wystawienniczą, hol wystawienniczy z komunikacją, a także antresole. Hala Kultury powinna być gotowa do końca roku.

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment