Głosujemy na zadania do Budżetu Obywatelskiego 2019

Głosujemy na zadania do Budżetu Obywatelskiego 2019
Rozpoczęło się głosowanie na zadania do BO 2019. Możemy wybierać spośród 24 zadań do realizacji w 3 strefach: Centrum, Łomżyca i Południe oraz spośród 2 zadań w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Poniżej prezentujemy zasady głosowania.

Głosowanie odbywa się w dniach 18 września – 5 października poprzez:
•    włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania (do pobrania pod artykułem)
•    wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej Miasta Łomża
•    przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Łomży karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE” (za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Łomży)
•    przesłanie na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl wypełnionej, zeskanowanej karty do głosowania.

Głosować można jednorazowo, wybierając maksymalnie trzy zadania z inicjatyw obywatelskich w 3 strefach oraz na jedno zadanie zgłoszone w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. W razie wyboru większej liczby zadań lub w przypadku niewypełnienia pól obowiązkowych w karcie, czy też braku czytelnego podpisu głos będzie nieważny.

Głosowanie odbywa się w:
•    Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 14, parter
•    Szkole Podstawowej nr 5, ul. Polna 40A
•    Budynku Pływalni Miejskiej nr 2, ul. Wyszyńskiego 15
•    mobilnym punkcie w autobusach MPK

Na liście do głosowania znajdują się 24 zadania, dodatkowo 2 zgłoszone do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Dotyczą one głównie poprawy komunikacji, tj. remontów dróg, parkingów czy ciągów pieszych. Jednym z ciekawszych przedsięwzięć może być poszerzenie ul. Studenckiej oraz modernizacja parkingu przy przedszkolu “Pinokio”. Są też zadania związane z poprawą estetyki miasta np. montaż na elewacjach budynków Starego Rynku płaskorzeźb ceramicznych czy postawienie multimedialnych ławeczek wybitnych łomżyniaków. Ciekawa propozycja została zgłoszona do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, jest to budowa boiska do piłki ręcznej plażowej obok Orlika przy ul. Katyńskiej.

Załączniki
  1. KARTA DO GŁOSOWANIA

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment