Eliminują zagrożenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Eliminują zagrożenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu łomżyńskiego policjanci otrzymali 6948 zgłoszeń, z czego w wyniku przeprowadzonych weryfikacji, ponad 76% zostało potwierdzonych. Funkcjonariusze podejmując działania w celu eliminowania i ograniczania wskazywanych na Mapie Zagrożeń, współpracują z wieloma instytucjami i podmiotami pozapolicyjnymi. Do tej pory status potwierdzone – wyeliminowane uzyskało już ponad 1500 takich punktów.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Mapa pomaga również wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Jest platformą wymiany informacji, przy pomocy które każdy mieszkanie może podzielić się z Policją informacjami o potencjalnych zagrożeniach.  Przeglądając Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa możemy sprawdzić, co się dzieje wokół naszego miejsca zamieszkania. Celem powstania aplikacji było ułatwienie kontaktu obywateli z policjantami – również anonimowo. Narzędzie oferuje także możliwość dodania zdjęcia, filmu czy opisu tekstowego (do 500 znaków) do zgłaszanego zagrożenia.

Policjanci weryfikują otrzymywane poprzez Mapę sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okazują się prawdziwe, podejmują odpowiednie działania, aby realnie pomóc w rozwiązaniu problemu. Obywatele najczęściej zgłaszają zagrożenia, które są najbardziej uciążliwe w ich miejscu zamieszkania. Są to m.in. zagrożenia dotyczące: spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – 2179, miejsc zagrożonych przekraczaniem dozwolonej prędkości – 1678, nieprawidłowego parkowania pojazdów – 785, złej organizacji ruchu drogowego – 640, czy niewłaściwej infrastruktury drogowej – 291. Często zgłoszenia mieszkańców pokrywają się ze sobą i dotyczą zgłaszanych już wcześniej – tych samych miejsc. Może to świadczyć o tym, że większa liczba mieszkańców danego miejsca zauważa dany problem.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łomży oraz Posterunków Policji w  Piątnicy, Jedwabnem, Nowogrodzie i Śniadowie, współpracują także z wieloma instytucjami i podmiotami pozapolicyjnymi. Wspólnie podejmują działania zmierzające do eliminacji wskazywanych zagrożeń. W minionym tygodniu ponownie weryfikowali miejsca podjęte po zgłoszeniu, które dzięki długofalowym działaniom, cyklicznym sprawdzeniom i braku nowych zgłoszeń od mieszkańców świadczących o tym, że dochodzi tam nadal do niepokojących sytuacji – pozwoliły na wyeliminowanie kolejnych zagrożeń. Były to m. in. miejsca związane ze spożywaniem alkoholu w Łomży przy ulicach: Piękna, Polowa, Kopernika, Piłsudskiego, Kasztelańska, Skłodowskiej, Wojska Polskiego, Ks. Janusza I czy w pobliżu Ronda Hanki Bielickiej oraz w Jedwabnem i Piątnicy; miejsca związane z gromadzeniem się młodzieży zagrożonej demoralizacją w Jednaczewie, Starych Kupiskach oraz na Bulwarach miejskich w Łomży, a także miejsca związane z nieprawidłowym parkowaniem czy zgłaszanym problemem wałęsających się bezpańskich psów Do chwili obecnej status potwierdzone – wyeliminowane na KMZB uzyskało już łącznie 1503 punkty wskazane przez obywateli. To m.in. aż 659 zgłoszeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, 318 – punktów związanych z przekraczaniem dozwolonej prędkości, 122 – nieprawidłowym parkowaniem czy też 32 – punkty wskazane jako niewłaściwa infrastruktura drogowa.

Dużą rolę przy rozpoznawaniu zagrożeń i ich eliminowaniu odgrywają policjanci pierwszego kontaktu – dzielnicowi. To oni w rozmowach z mieszkańcami weryfikują naniesione na KMZB zagrożenia, a potem podejmują działania, których celem jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa obywateli. W miejscach, gdzie regularnie pojawiają się funkcjonariusze występowanie zjawisk niepożądanych, wskazywanych przez mieszkańców ustaje bądź zostaje znacząco ograniczone, co potwierdzane jest poprzez bezpośrednie rozmowy dzielnicowych z mieszkańcami danego terenu.

Aby skorzystać z KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA kliknij

Uwaga! Przy korzystaniu z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa należy pamiętać, że w przypadku pilnych spraw takich jak zagrożenia życia lub zdrowia należy zawsze dzwonić na numer alarmowy 112.

 

KMP Łomża

Related posts

Leave a Comment