“Dziewiątka” z patronem i sztandarem

"Dziewiątka" z patronem i sztandarem

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży imienia Księcia Janusza I oraz przekazania sztandaru, odbyła się we wtorek 16 października w Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich, znajdującej się przy tej placówce. Na wniosek społeczności szkolnej stosowną uchwałę w tej sprawie Rada Miejska Łomży podjęła podczas obrad marcowej sesji.

Dyrektor szkoły Bożena Dziekońska przypomniała, że w tym samym budynku mieściło się Publiczne Gimnazjum nr 8, które również nosiło imię Księcia Mazowieckiego Janusza I. – Było wiele propozycji, ale w ostatecznym plebiscycie zwyciężył książę Janusz. Bardzo cieszę się, że ta uroczystość odbywa się w szczególnym czasie, w roku 600-lecia nadania Łomży praw miejskich i w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – mówiła dodając, że inicjatywa nadania szkole imienia wyszła w tamtym roku od rodziców.

I to właśnie rodzice ufundowali szkole sztandar, jako symbol najważniejszych wartości, honoru i tradycji oraz jako zobowiązanie do godnego wykonywania obowiązków wobec Boga, Ojczyzny i narodu. – Chlubne tradycje naszej szkoły są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do godnej postawy i wzorowej nauki – mówiła Alicja Rogaska, przewodnicząca Rady Rodziców SP 9.

Sztandar ma kształt prostokąta o wymiarach 100×120 cm. W centrum jego prawego płata na czerwonym tle znajduje się wizerunek orła białego w złotej koronie. Płat lewy ma niebieskie tło, a w części centralnej wyhaftowana jest pieczęć księcia Janusz I Mazowieckiego, która od góry otoczona jest napisem „Szkoła Podstawowa nr 9”, a od dołu „im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży”.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podziękował radzie pedagogicznej, rodzicom i samorządowi uczniowskiemu za niezwykłą inicjatywę w szczególnym dla Łomży roku 600-lecia miejskości. – Szkoła Podstawowa nr 9 będzie nosiła imię Księcia Janusza I Mazowieckiego, który w 1418 roku nadał Łomży prawa miejskie. Dziękuję społeczności szkolnej za aktywne uczestniczenie w życiu naszego miasta. Jesteśmy dumni z waszych wyników i osiągnięć, tych naukowych oraz sportowych – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski, jednocześnie przekazując sprzęt elektroniczny, który ma służyć szkole i wzmocnić wymiar edukacyjny uczęszczającej do niej młodzieży.

Dziękując za otrzymane prezenty dyrektor Bożena Dziekońska podkreśliła, że są one wisienką na torcie, bo w ciągu ostatnich lat szkoła otrzymała wiele prezentów w postaci remontu całego bloku żywieniowego, wymiany sprzętu w kuchni, zakupu szafek i całej masy innych remontów i doposażenia szkoły, za co podziękowała prezydentowi i radnym.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej nr 9. Dzień wcześniej sztandar poświęcił biskup Tadeusz Bronakowski.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment