Dyskutowano o szansach na rozwój osób z niepełnosprawnością

Dyskutowano o szansach na rozwój osób z niepełnosprawnością

W siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości odbyła się konferencja na temat zatrudnienia wspomaganego, które stanowi szansę dla osób z niepełnosprawnością w odnalezieniu się na rynku pracy. – Jest to wyzwanie dla naszego społeczeństwa – mówiła Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bernadeta Krynicka, inicjatorka wydarzenia zorganizowanego wspólnie z łomżyńskim magistratem oraz Stowarzyszeniem “Czas Rozwoju”.

Główna organizator konferencji podkreślała, że temat niepełnosprawności jest “obszerny i bardzo trudny”. Zna go z doświadczenia, bo jak dodała sama jest rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. Jej córka Magda cierpi na zespół Downa. W tej chwili kończy szkołę przygotowawczą do pracy. – Jest osobą otwartą, towarzyską, pełną energii do działania. Od września tego roku realizuje praktyki w przedszkolu. Widzę ile te zajęcia sprawiają jej radości. Z rozmowy z nauczycielami wynika, że jest sumienna, rzetelna i troskliwie opiekuje się dziećmi. Wykonuje również prace w domu, jest bardzo samodzielna – opisywała Magdę. W dalszej części swojego wystąpienia posłanka Krynicka ubolewała, że osoby z niepełnosprawnością nadal postrzegane są w społeczeństwie jako niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Zwracała uwagę, że nie mają one wielkiego wyboru, jeśli chodzi o zatrudnienie. – Niestety, obecnie perspektywa u osób kończących szkołę przyspasabiającą do pracy jest zbyt jednostronna i nie stanowi wyboru. Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy lub dom, to wszystko – mówiła. Dodała, że zatrudnienie wspomagane daje nadzieję i szansę nie tylko osobom niepełnosprawnym intelektualnie, ale i ich rodzinom. – Z badań wynika, że jest to najbardziej skuteczna forma aktywizacji zawodowej dla takich osób – oznajmiła. Jak podkreślała ta koncepcja jest realizowana od jakiegoś czasu również i w Polsce, jednak w Łomży takich działań wciąż brakuje. – Jest to wyzwanie, ale jestem pewna, że takie, któremu możemy sprostać – podsumowała Krynicka.

Gość specjalny konferencji Krzysztof Kosiński, który jest zastępcą dyrektora w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw osób Niepełnosprawnych, poinformował o trwających pracach związanych z koncepcją zatrudnienia wspomaganego. Zaznaczał, że w tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia. – Dostrzegamy lukę w systemie prawnym, która tak naprawdę nie obejmuje, bardzo ważnego elementu wspierającego osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Dzisiaj system różnego rodzaju instrumentów, które wspierają pracodawcę w podjęciu decyzji o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej nie jest do końca wystarczający. Pracodawcy nie zawsze są gotowi na podjęcie tego wyzwania jakim jest zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością. Często obawiają się też ograniczeń, współpracy z takimi osobami – mówił Kosiński, podkreślając ogromną rolę jaką pełnią w zatrudnieniu wspomaganym trenerzy pracy. – Taki specjalista przygotuje przede wszystkim osobę niepełnosprawną do tego, aby mogła ona swobodnie podjąć zatrudnienie. Wdroży ją do wykonywania pracy oraz czerpania z niej satysfakcji. Podejmie także wyzwanie przygotowania pracodawcy, podpowie na jakie elementy musi zwrócić szczególną uwagę. Następnie będzie kontynuował całe wsparcie poprzez system monitoringu, przyglądając się i reagując w razie potrzeby – tłumaczył. Przedstawiciel ministerstwa oznajmił, że sporo rozwiązań dotyczących zatrudnienia wspomaganego jest już realizowanych, bo pracodawcy lub osoby niepełnosprawne mogą korzystać ze wsparcia trenerów pracy m.in. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale brakuje w tym wszystkim regulacji o charakterze systemowym. Na zakończenie dodał, że niezbędne jest poszukanie optymalnego rozwiązania.

Łomża, osoby z niepełnosprawnością,konferencja,zatrudnienie,wiadomości Łomża

Zastępca prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk, która zajmuje się sprawami społecznymi w mieście nawiązała do zakończonego kilka dni temu I Forum Gospodarczego Subregionu Łomżyńskiego. Mówiła, że przedsiębiorcy zwrócili wówczas uwagę na problem, jakim jest brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Muzyk poinformowała, że od początku tej kadencji samorządu podjętych zostało wiele działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, co w poprzednich latach było mocno zaniedbane. Przypomniała, że dzięki wsparciu ministerialnemu rozwija się Środowiskowy Dom Samopomocy. – Uruchomiliśmy też Centrum Integracji Społecznej, którego celem jest reintegracja społeczna i zawodowa. Jest to przedsięwzięcie, którego do tej pory w Łomży nie było. Pracujemy też nad koncepcją, roboczo nazwanego, Łomżyńskiego Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością – wymieniała. Jak dodała ma ono mieścić się w budynkach po dawnej szkole drzewnej. Mówią o koncepcji zatrudnienia wspomaganego zaznaczała, że samorząd nie jest w stanie samodzielnie zrealizować tego zadania. Według niej niezbędne są uregulowania legislacyjne w tej sprawie. Podsumowując powiedziała, że koncepcja jest “bardzo ujmująca”. – Po pierwsze nie dopuszcza ona żadnego odrzucenia. To wsparcie jest dostępne dla wszystkich osób z niepełnosprawnością. Po drugie istotny jest w niej nacisk na potencjał, a nie na niepełnosprawność. Bo ten potencjał tkwi w każdym człowieku, trzeba tylko go wydobyć – powiedziała.

Prezes Stowarzyszenia “Czas Rozwoju” Lucyna Antecka przekonywała, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest też szansą dla pracodawców. Tym samym w pewnym stopniu odpowiedziała na zadane wcześniej pytanie przez zastępcę Prezydenta Miasta Łomża Agnieszkę Muzyk. – Brak chętnych do wykonywania prostych prac, świadczenia prostych czynności za minimalne wynagrodzenie to wyzwanie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – powiedziała. Swoją prelekcję przedstawiła również Dyrektor Podlaskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Grażyna Bogdańska. Przypomniała, że pracodawcy wdrażający w swoich firmach zatrudnienie wspomagane mogą korzystać ze zwolnienia z wpłat na PFRON. Wyjaśniła, że takich składek nie muszą odprowadzać pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 procent.

 

UM Łomża

Related posts

One Thought to “Dyskutowano o szansach na rozwój osób z niepełnosprawnością”

  1. On

    Gadać dużo można,a fakt jest taki że w Łomży osoby niepełnosprawne nie mają szans na prace.

Leave a Comment