Dotacja z budżetu państwa na seniorów

Dotacja z budżetu państwa na seniorów

Miasto Łomża otrzymało 207 983, 20 zł dotacji celowej z Programu Wieloletniego “Senior +” na lata 2015-2020. Środki z budżetu państwa mają zapewnić funkcjonowanie Dziennego Domu “Senior +” przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej.

– Polityka senioralna stanowi jeden z priorytetów w rozwoju miasta. Chcemy zapewniać naszym seniorom jak najlepsze warunki do funkcjonowania, aktywizować ich do wychodzenia z domów i uczestnictwa w życiu społecznym. To bardzo ważne. że nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony, bo otrzymana kwota przyda się z pewnością na bieżące potrzeby w placówce – mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Dzienny Dom “Senior +” powstał przy wsparciu z dotacji rządowej w lutym 2017 r. Placówka została zaadaptowana na potrzeby osób starszych, gruntownie odremontowana i wyposażona. Funkcjonuje w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jej głównym zadaniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych z różnymi dysfunkcjami. Obecnie uczęszcza tam 60 seniorów w wieku 60 + nieaktywnych zawodowo.

– Seniorzy mogą liczyć u nas na ciepły posiłek. Biorą udział w zajęciach aktywizacji ruchowej, czy kulturalno-oświatowych. Organizujemy zabawy taneczne i wyjścia do muzeów oraz na koncerty. Nasi podopieczni mają również dostęp do komputera, konsultacji psychologa, dietetyka i prawnika. W naszej placówce propagujemy ponadto integrację międzypokoleniową – mówi Monika Brzóska, kierownik Dziennego Domu “Senior +”.

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment