Co dalej z koleją w Łomży? Jest odpowiedź PKP PLK S.A.

Przywrócenie ruchu kolejowego Śniadowo – Łapy. Zachowaj szczególną ostrożność

W połowie listopada Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku poinformował o planowanej rezygnacji z rewitalizacji połączeń kolejowych mających na celu przywrócenie transportu zbiorowego do Łomży. Pismo w tej sprawie do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wystosował prezydent Mariusz Chrzanowski. Okazuje się, że kwestia powrotu kolei do naszego miasta jest wciąż otwarta. Rozmowy w tej sprawie podjął już marszałek Andrzej Kosicki.

Projekty rewitalizacji linii kolejowych nr 36 na odcinku Łapy – Śniadowo – granica województwa i 49 Śniadowo – Łomża, zostały ujęte na liście podstawowej, jako jedne z priorytetowych zadań do realizacji ze środków RPO WP 2014-2020. W tym roku ogłoszono już przetargi na wybór wykonawców dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Jednak w listopadzie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku poinformował, że PKP PLK S.A. rezygnuje z modernizacji wyżej wymienionych linii kolejowych.

Interwencję w tej sprawie podjął prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, a w nadesłanej odpowiedzi z PKP PLK S.A. czytamy, że we wszystkich przetargach “złożone oferty przewyższają zakładane budżety projektów”. – Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego, nie ma możliwości zwiększenia alokacji środków UE w ramach RPO umożliwiających realizację wszystkich projektów ujętych w KPK (Krajowy Program Kolejowy do roku 2023 – przyp. red.) zgodnie z ich aktualną wartością. Jak przekazują Polskie Koleje Państwowe środki przeznaczone na projekty na liniach nr 36 i 49 mogłyby zostać przeznaczone na inne zadania, przy czym dla linii na odcinku Śniadowo – Łomża proponowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. – Pozwoli to na niezwłoczne przystąpienie do robót budowlanych w przypadku pojawienia się możliwości ich finansowania.

Z nadesłanego pisma wynika, że sprawa jest obecnie przedmiotem uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. – (…) Informujemy, że nasza Spółka, jako zarządca infrastruktury kolejowej docenia znaczenie inwestycji, których celem jest zwiększenie dostępności transportu kolejowego, jednak wdrożenie projektów do realizacji uzależnione jest od dostępności środków finansowych. W przypadku projektów planowanych do realizacji w Ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, decydujący głos w kwestiach związanych z projektami mają Urzędy Marszałkowskie, jako dysponenci środków finansowych – czytamy w odpowiedzi nadesłanej z PKP PLK S.A.

 

UM Łomża

Related posts

One Thought to “Co dalej z koleją w Łomży? Jest odpowiedź PKP PLK S.A.”

  1. Anka87

    Super kolej bardzo fajny pomysl.

Leave a Comment