Budowa ul. Szmaragdowej w przyszłym roku?

Budowa ul. Szmaragdowej w przyszłym roku?

Prezydent Łomży zamierza wprowadzić do przyszłorocznego budżetu miasta zadanie dotyczące budowy ulicy Szmaragdowej. Projekt autopoprawki skierował już do Rady Miejskiej, która w środę 13 grudnia br. ma zająć się miejskim budżetem na przyszły rok.

Zdaniem Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego budowa tej drogi jest niezwykle istotna dla osiedla Armii Krajowej. O jej realizację wnioskowali także mieszkańcy. – Ich głos jest dla mnie bardzo ważny. W rejonie ulic Sybiraków i Szmaragdowej w ostatnich latach bardzo szybko rozwinęło się budownictwo wielorodzinne. Mieszka tu dużo osób, stąd budowa tej drogi jest bardzo ważna dla odpowiedniej komunikacji tej części miasta – zauważa Mariusz Chrzanowski dodając, że jej powstanie będzie kompatybilne z planowaną na przyszły rok budową przedłużenia ulicy Zawadzkiej do Szosy do Mężenina. Prezydent na realizację tego zadania zamierza zabezpieczyć pół miliona złotych. Dodatkowo w realizacji przedsięwzięcia mają partycypować Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa oraz Development sp.j. Zacharzewski i Skowroński, przekazując na ten cel odpowiednio 70 tys. zł i 130 tys. zł.
Ulica Szmaragdowa jest obecnie na etapie projektowania. Półkilometrowa droga ma mieć jezdnię szerokości co najmniej 6 metrów o nawierzchni bitumicznej, chodnik i ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie oraz kanalizację deszczową. Dokumentacja projektowa, wraz z pozwoleniem ZRID, ma być gotowa do końca marca 2018 roku, zaś rozpoczęcie budowy planowane jest w drugiej połowie przyszłego roku. O tym, czy do tego dojdzie zadecydują radni podczas najbliższej sesji.

Prezydent zauważa również, że południowo – wschodnia część miasta, pomiędzy os. Wiosennym a Szosą do Mężenina, rozwija się bardzo intensywnie. Dlatego w tym roku przeprowadził konsultacje społeczne dotyczące jej zagospodarowania, tak aby spełniało ono oczekiwania mieszkańców. – Z roku na rok jest coraz większa liczba urodzeń, a w tym było ona rekordowa. Widzę też, że Łomżyniacy powracają w rodzinne strony i chętnie tu się osiedlają, stąd cały czas jest zapotrzebowanie na mieszkania i dlatego, zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa, na tym terenie w kolejnych latach będą powstawały nowe budynki mieszkalne – mówi Mariusz Chrzanowski dodając, że Miasto posiada tu swoją działkę na której chce, aby powstał kompleks sportowo – rekreacyjny. – Brakuje tutaj miejsca zaspokajającego potrzeby dzieci i młodzieży, dlatego będę podejmował działania, aby w niedalekiej przyszłości taki obiekt tu się pojawił – przekazuje Prezydent Łomży.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment