Brakoniecki zastąpił Olbrysia w MPGKiM

Brakoniecki zastąpił Olbrysia w MPGKiM

Dr Dariusz Brakoniecki zastąpił Marka Olbrysia na stanowisku dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Wakat powstał po tym, jak Olbryś, który dotychczas zarządzał zakładem budżetowym, został wicemarszałkiem województwa podlaskiego.

Dariusz Brakoniecki pochodzi z Łomży. Od września 2016 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Doktor nauk prawnych i wykładowca akademicki. Jest autorem ponad 40 artykułów naukowych i ekspertyz z zakresu prawa administracyjnego. Aktywnie uczestniczył w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Obecnie jest na etapie finalizowania rozprawy habilitacyjnej. Specjalista z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym. Obsługiwał zakłady budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim oraz warmińsko – mazurskim. Ekspert w kancelariach radcowskich i adwokackich w Warszawie i Olsztynie. Doradza podmiotom sektora prywatnego, świadczącym usługi w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment