Biskup Stanisław Kostka Łukomski uhonorowany

Biskup Stanisław Kostka Łukomski uhonorowany

W niedzielny wieczór (22.10) odsłonięta została tablica upamiętniająca Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Kostkę Łukomskiego. Kierował on Diecezją Łomżyńską w latach 1926-1948, a w czasie drugiej wojny światowej zapobiegł zniszczeniu przez Niemców Katedry Łomżyńskiej. Uroczystość była także okazją do oficjalnego otwarcia i poświęcenia wybudowanej w tym roku ulicy Jego imienia, przy której ustawiono pamiątkową tablicę.

Uroczystość rozpoczęła Msza święta w kościele pw. św. Andrzeja Boboli, odprawiona pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Diecezji Łomżyńskiej Tadeusza Bronakowskiego, podczas której homilię wygłosił Biskup Senior Stanisław Stefanek.

W okolicznościowym przemówieniu Prezydent Mariusz Chrzanowski przypomniał, że jeszcze jako radny Rady Miejskiej zabiegał o odpowiednie uhonorowanie biskupa Łukomskiego. – Jednak dopiero dwa lata temu, na mój wniosek już jako Prezydenta Łomży, Rada Miejska przez aklamację podjęła uchwałę o nadaniu nazwy księdza biskupa Stanisława Kostki Łukomskiego drodze, biegnącej od Szosy Zambrowskiej do ulicy Wąskiej i łączącej duże osiedle mieszkaniowe z kościołem pw. św. Andrzeja Boboli. W tym roku została ona gruntownie przebudowana, zyskując nową nawierzchnię asfaltową, chodnik, ścieżkę rowerową, parkingi i oświetlenie – mówił Prezydent Łomży. Przypomniał, że biskup Łukomski zarządzał diecezją nie tylko w trudnych latach drugiej wojny światowej, ale także zainicjował budowę i oddał do użytku Dom Katolicki na ul. Sadowej oraz wspierał rozwój organizacji katolickich i patriotycznych, a przede wszystkim zapobiegł wysadzeniu Katedry Łomżyńskiej przez wycofujące się z miasta wojska niemieckie. – Sympatyzował z patriotycznym ruchem narodowym i jednocześnie był przeciwnikiem komunizmu, co konfliktowało go z powojenną władzą w naszym kraju – mówił Mariusz Chrzanowski, jednocześnie dziękując członkom Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana za wsparcie w działaniach dotyczących odpowiedniego uhonorowania biskupa Stanisława Kostki Łukomskiego.

Oficjalnego otwarcia ulicy i odsłonięcia tablicy poprzez symboliczne przecięcie wstęgi dokonali Prezydent Mariusz Chrzanowski i jego zastępca Andrzej Garlicki, biskupi Tadeusz Bronakowski i Stanisław Stefanek, ks. Andrzej Popielski, posłowie Bernadeta Krynicka i Lech Kołakowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Grzymała oraz dr Tadeusz Kowalewski, reprezentujący Katolickie Stowarzyszenia Civitas Christiana. Nową drogę, przebudowaną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. oraz pamiątkową tablicę, wykonaną przez Jerzego Lewandowskiego z Łomży, poświęcili biskupi Tadeusz Bronakowski i Stanisław Stefanek oraz ks. dr Andrzej Popielski, proboszcz pobliskiej parafii pw. św. Andrzeja Boboli.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment