Benefis Henryka Gały – Nadnarwiańskiego Księcia Kultury

Benefis Henryka Gały - Nadnarwiańskiego Księcia Kultury

Henryk Gała. Człowiek – instytucja. Za sprawą Kazimierza Cłapki – byłego wicewojewody łomżyńskiego ds. kultury zamieszkał w 1976 roku w Łomży, wybudował dom w Drozdowie, gdzie z żoną Ireną i córką Oleńką z roku na rok stawał się “Narwiańskim Księciem Kultury”.

Wspaniały poeta i dramatopisarz, animator kultury, twórca Teatru Lalek w Łomży i Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej w miniony piątek odebrał zasłużony tytuł „Nadnarwiańskiego Księcia Kultury” z rąk Kapituły, w skład której weszli przedstawiciele instytucji kulturalnych miasta. W ten sposób Miasto i Ziemia Łomżyńska oddała pokłon Artyście, dziękując Mu za wszystko, co uczynił dla tego Narwiańskiego Księstwa, szczęśliwie świętując w Teatrze Lalki i Aktora swoje 80 urodziny. Był urzędnikiem i publicystą tygodnika “Kontakty”. Wymyślił Festiwal Teatralny “Walizka”. Nigdy w układach, najczęściej “pod prąd”, zawsze ze swoim zdaniem. Serce radowało się na widok wielu wspaniałych gości, którzy przyszli na benefis Artysty (m.in. zastępca prezydenta Agnieszka Muzyk, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Zygmunt Zdanowicz, dyrektor TLiA Jarosław Antoniuk – rzetelny krzewiciel dorobku Jubilata, kwiat dziennikarstwa łomżyńskiego ), aktorzy teatru, którzy wykonali dwie piękne piosenki (jedna ze słowami Jubilata) i recytowali jego piękne wiersze. To był piękny wieczór.

 

tekst: lomzyniacy.org
foto: E. Chamryk

Related posts

Leave a Comment