Będzie bezpieczniej na drodze krajowej nr 61

Będzie bezpieczniej na drodze krajowej nr 61

Prezydent Łomży ogłosił przetarg na remont ulicy Zjazd w Łomży (drogi krajowej nr 61). Prace nie będą jednak obejmowały nawierzchni jezdni, która była wykonywana w ubiegłym roku, tylko dotyczą pieszych ciągów komunikacyjnych. Ponadto na dwóch skrzyżowaniach ulicy Wojska Polskiego zostanie zamontowana sygnalizacja świetlna umożliwiająca bezkolizyjne przejazdy.

Remont nawierzchni ulicy Zjazd został wykonany w listopadzie ubiegłego roku. Prace obejmowały frezowanie prawie 1 kilometra jezdni oraz ułożenie nowych warstw wzmacniającej, wiążącej i ścieralnej asfaltu. W tym roku inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejących i budowę nowych chodników z ich poszerzeniem, zjazdów indywidualnych i publicznych oraz budowę ramp dla pieszych. Ponadto wykonane zostanie oświetlenie uliczne z okablowaniem, zatoka autobusowa oraz poręcze i bariery drogowe. Zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki podkreśla, że planowane prace mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa osób pieszych. – Ulica Zjazd jest jedną z najbardziej ruchliwych dróg w Łomży, a zlokalizowane przy niej chodniki są wąskie i poruszanie się po nich nie jest zbyt komfortowe. Przy tej drodze znajdują się obiekty sportowe, z których przeważnie korzystają dzieci i młodzież, stąd też niezwykle istotne jest, by w bezpieczny sposób mogły one się przemieszczać – podkreśla z-ca prezydenta Andrzej Garlicki, przypominając o podejmowanych w tej kadencji działaniach poprawiających bezpieczeństwo pieszych w innych częściach miasta, jak montaż sygnalizacji świetlnych na przejścia dla pieszych, czy też doświetlenie kilkunastu z nich.
Ogłoszony przetarg obejmuje także wykonanie nowych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. Wojska Polskiego z ul. Sikorskiego i Polową. Ich realizacja również wpłynie na poprawę bezpieczeństwa nie tylko osób pieszych, ale również kierowców. Na obu skrzyżowaniach zamontowana zostanie sygnalizacja wielofazowa z rozdzieleniem relacji kolizyjnych w odrębnych fazach, z zastosowaniem akomodacji ruchowej. Będą one skorelowane z sygnalizacjami na sąsiednich skrzyżowaniach w ciągu ul. Wojska Polskiego i Sikorskiego, co usprawni poruszanie się pojazdów samochodowych drogą krajową nr 61 w granicach miasta.
Termin zgłaszania ofert przez potencjalnych wykonawców upływa 9 sierpnia. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do połowy listopada br.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment