Będą bezpłatne przejazdy dla seniorów i niepełnosprawnych uczniów

Będą bezpłatne przejazdy dla seniorów i niepełnosprawnych uczniów

Od 1 sierpnia 2017 roku posiadacze Łomżyńskiej Karty Seniora oraz osoby niepełnosprawne uczące się w łomżyńskich szkołach będą mogły korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Stosowny projekt uchwały został dziś (25.05) skierowany przez Prezydent Łomży Mariusza Chrzanowskiego do Rady Miejskiej. Na specjalnej konferencji prasowej w autobusie linii nr 10 gospodarz miasta poinformował również, że od przyszłego roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ma zostać przekształcone w spółkę prawa handlowego.
Łomżyńska Karta Seniora funkcjonuje od początku 2017 roku i cieszy się dużą popularnością wśród osób, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia. Dotychczas złożonych zostało 880 wniosków o jej wydanie. Upoważnia ona do ulg i zniżek w firmach, które przystąpiły do programu. Na dzień dzisiejszy takich firm jest około trzydziestu, wśród nich są też instytucje miejskie. Nie ma tam jednak Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, gdyż akty prawa miejscowego w sprawie ulg i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej nie obejmowały osób po sześćdziesiątym roku życia. – Łomża ma szansę stać się pierwszym w kraju miastem, w którym takie osoby będą miały możliwość bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Będzie to dotyczyło tylko mieszkańców naszego miasta posiadających Łomżyńską Kartę Seniora. Projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały o uprawnieniach określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży radni zajmą się na czerwcowej sesji – informuje Prezydent Łomży podkreślając, że jest już po wstępnych rozmowach z Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości, i oni również będą optowali za tym, by te ulgi wprowadzić.

We wniosku skierowanym do radnych znajduje się też zmiana, która dotyczy możliwości korzystania z bezpłatnych przejazdów dla niepełnosprawnych uczniów w wieku do lat 16. – Istniejący zapis powoduje pewną nierównowagę w sytuacji uczniów, którzy osiągną wskazany wiek. W związku z tym społecznie uzasadnione wydaje się zapewnienie wszystkim niepełnosprawnym uczniom, uczęszczającym do naszych placówek oświatowych, możliwości korzystania z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską – informuje Prezydent Chrzanowski.

bezpłatne przejazdy dla seniorów i niepełnosprawnych uczniów

– Te bezpłatne przejazdy dla poszczególnych grup są bardzo ważne, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Osoby te będą zwolnione z kasowania biletów, co w przypadku osób starszych czy niepełnosprawnych będzie dodatkowym ułatwieniem w podróży, gdyż po wejściu do pojazdu od razu zajmą one wolne miejsce – dodaje dyrektor MPK Janusz Nowakowski. Podkreśla równocześnie, że MPK bardzo chętnie włącza się w politykę jaką realizuje Prezydent Łomży, aby uczynić miasto bezpiecznym i przyjaznym.

Prezydent wyraził również nadzieję, że przystąpienie MPK do Łomżyńskiej Karty Seniora będzie impulsem do składania wniosków o wydanie tej karty i dużo osób po 60. roku życia stanie się jej posiadaczami. – Wierzę, że zaczną też zgłaszać się kolejne firmy, które będą oferowały zniżki i ulgi dla seniorów – mówił Mariusz Chrzanowski wręczają porozumienia dwóm kolejnym firmom, które stały się partnerami Łomżyńskiej Karty Seniora. To Restauracja Retro przy ulicy Nowogrodzkiej oraz klub fitness z siłownią Elite Strefa Kobiet przy Alei Legionów.

Prezydent poinformował również, że planuje od przyszłego roku przekształcenie MPK w spółkę prawa handlowego. – Obecnie w kraju tylko dwa przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej funkcjonują jako zakłady budżetowe, w tym nasze MPK. W samorządach działają spółki i mam nadzieję, że też nasz zakład budżetowy w takową się przekształci – mówi Mariusz Chrzanowski dodając, że prowadzone są działania zmierzające do tego, aby na jesieni radni mogli zająć się tym tematem. – Przekształcenie w spółkę da szansę na to, że środki które MPK uzyskuje obecnie z biletów dla naszych seniorów zostały pokryte z innej działalności – tłumaczy Prezydent Łomży. Zgodnie z wyliczeniami, wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla osób posiadających Kartę Seniora w wieku 60-70 lat będzie kosztowało 500 tysięcy złotych rocznie, zaś utracone wpływy za bilety po wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczącej się wyniosą około 40 tysięcy złotych rocznie.

Tymczasem dyrektor Janusz Nowakowski zaprasza w piątek 26 maja br. od godz. 11:00 na bazę MPK przy ul. Spokojnej, gdzie odbędzie się II Łomżyńskie Święto Komunikacji Miejskiej więcej w artykule: II Łomżyńskie Święto Komunikacji Miejskiej ). Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.mpklomza.pl.

 

Źródło: UM Łomża

Related posts

Leave a Comment