Ankietowani przeciw likwidacji Straży Miejskiej w Łomży

Straż Miejska Łomża

Od dłuższego czasu władze Łomży stają przed problemem dalszego funkcjonowania Straży Miejskiej w Łomży. Do Prezydenta Miasta na temat pracy tej jednostki wpływało od mieszkańców wiele, głównie negatywnych opinii. Ostatecznie Mariusz Chrzanowski zdecydował się przeprowadzić w tej sprawie konsultacje społeczne…

W skrócie: Mieszkańcy chcą aby straż funkcjonowała, ale w nieco zmienionej formie. Za pozostawieniem straży opowiedziały się także rady osiedli, jej funkcjonowaniu sprzeciwia się tylko Młodzieżowa Rada Miasta. Najmłodsi radni zarzucają strażnikom, że nie spełniają oni funkcji wychowawczej oraz, że są zbyt drodzy w utrzymaniu. Udział wzięło 314 osób z czego poprawnie wypełnionych ankiet było 275. Najwięcej głosów oddali mieszkańcy powyżej 50 roku życia, a ponad połowa głosów ważnych jest za miejskimi strażnikami. Mieszkańcy oczekują jednak odmłodzenia kadry, wyznaczenia im elastycznych godzin pracy, oraz przypisania konkretnego strażnika do danego rewiru miasta.

Nim doszło do konsultacji społecznych, zainteresowani mieszkańcy mogli przesyłać swoje opinie na temat funkcjonowania Straży Miejskiej w Łomży na adres mailowy Ratusza. Na tej podstawie, oraz opinii, które Prezydent otrzymywał od mieszkańców podczas różnego rodzaju spotkań, podjęta została decyzja o złożeniu do Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej. Radni projekt uchwały zaopiniowali negatywnie i ostatecznie nie trafił on na sesję. Dlatego Prezydent zdecydował się przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne. Trwały one w dniach od 10 do 30 stycznia br. W ich trakcie mieszkańcy mogli wypełnić ankietę dotyczącą Straży Miejskiej w Łomży. Odbyło się także otwarte spotkanie dla mieszkańców z udziałem ekspertów z zakresu bezpieczeństwa. Swoje opinie na temat dalszego funkcjonowania formacji w naszym mieście mogły wyrazić również rady społeczne oraz rady osiedli. Na tej podstawie sporządzony został raport, który w całości prezentujemy poniżej w załącznikach do pobrania.
– W sprawach kluczowych dla miasta bardzo istotne jest, by decyzja była konsultowana z mieszkańcami. Z przebiegu konsultacji, dyskusji z radnymi oraz mieszkańcami widzę, że potrzebne są zmiany. W najbliższym czasie przedstawię swoją propozycję dotyczącą nowych rozwiązań odnoście funkcjonowania Straży Miejskiej w Łomży – zapowiada Prezydent Mariusz Chrzanowski.

Źródło: UM Łomża

Related posts

Leave a Comment