Aktualizacja listy podstawowej LPR – konsultacje społeczne

Stary Rynek Łomża

Prezydent Miasta Łomża ogłosił konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji listy podstawowej Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023. Swoje uwagi można zgłaszać do 18 marca 2019 r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formach:
a) Spotkania otwartego z mieszkańcami, które odbędzie się 5 marca 2019 r. o godz. 16.00 w Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1
b) Konsultacji pisemnych – poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia i:
– złożenie formularza w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża,
– wysłanie formularza pocztą na adres: Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża,
– wysłanie skanu formularza na adres e-mail: ngo@um.lomza.pl

Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji społecznych udostępnione są na www.lomza.pl w zakładce Rewitalizacja (pod artykułem) oraz wyłożone w Centrum Współdziałania Społecznego Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1, 18-400 Łomża.

Załączniki

  1. Zarządzenie nr 48/19 Prezydenta Miasta Łomża ws konsultacji społecznych
  2. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
  3. Lista podstawowa – aktualizacja
  4. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023

UM Łomża

Related posts

2 Thoughts to “Aktualizacja listy podstawowej LPR – konsultacje społeczne”

  1. ADAM

    I co da taka konsultacja i tak zrobią co chcą :/

  2. czyt79

    ADAM bredzisz,a byłeś kiedyś na takich konsultacjach?

Leave a Comment