Aby codzienna droga do szkoły była zawsze bezpieczna

Aby codzienna droga do szkoły była zawsze bezpieczna

Łomżyńscy policjanci rozpoczęli działania profilaktyczne w rejonach szkół, aby zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo. W ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” mundurowi będą przypominać najmłodszym o zasadach jakich należy przestrzegać, aby bezpiecznie dotrzeć na zajęcia. Akcja kierowana jest w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny, ale także kierowców, którzy w rejonach szkół powinni zachować szczególne środki ostrożności. W uroczystej inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży uczestniczył także I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży – nadkom. Sebastian Wojciekian.

W inauguracjach nowego roku szkolnego, we wszystkich szkołach podstawowych na terenie miasta i powiatu uczestniczyli dzielnicowi z Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Posterunków Policji oraz policjanci ds. profilaktyki społecznej. Mundurowi zachęcali rodziców i pedagogów szkół do wspólnej pracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Realizując założenia programu MSWiA „Dzielnicowy bliżej nas” – przekazali informacje dotyczące możliwości kontaktu, w tym również poprzez aplikację „Moja komenda”.

Każdego roku, w pierwszych dniach września, przed szkołami pojawiają się policyjne patrole, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo najmłodszych. Przez najbliższe dwa tygodnie policjanci pionów prewencji i ruchu drogowego, będą pełnić wzmożoną służbę w rejonach szkół podstawowych, a funkcjonariusze będą sprawowali nadzór nad ruchem, oraz starali się pomagać najmłodszym przejść bezpiecznie na drugą stronę ulicy. Dodatkowo, policjanci zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierowców, pieszych i rowerzystów.

Bardzo ważnym elementem akcji profilaktycznej „Bezpieczna droga do szkoły” jest informowanie dzieci i młodzieży o zagrożeniach związanych z nieostrożnym poruszaniem się po drogach. Łomżyńscy funkcjonariusze zaplanowali już przeprowadzenie cyklu spotkań z dziećmi klas I-III podczas zajęć szkolnych. Prelekcje z policjantami są dla najmłodszych zawsze dużą atrakcją. Mundurowi zachęcają słuchaczy do poznawania zasad ruchu drogowego oraz udzielają dzieciom porad praktycznych podczas przechodzenia przez jezdnię w rejonie ich szkoły.

Tradycyjnie mundurowi dokonują w tym okresie przeglądów dróg i ulic, między innymi pod kątem prawidłowości ustawienia i stanu znaków drogowych oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających, takich jak sygnalizatory czy barierki zabezpieczające chodniki w rejonach placówek wychowawczo-oświatowych. Przypominamy rodzicom, nauczycielom, dyrektorom szkół o możliwości zgłaszania uwag dotyczących nieprawidłowego oznakowania pionowego i poziomego w rejonach szkół. Jeżeli znaki będą zdewastowane, zamalowane farbą, nieczytelne, itp., trzeba zgłosić te uwagi zarządcy drogi lub policji drogowej. Mundurowi kontrolują też autobusy oraz inne pojazdy przystosowane do przewozu dzieci do szkół.

Aby codzienna droga do szkoły była zawsze bezpieczna

Przypominamy kilka podstawowych zasad, których należy przestrzegać, aby na drodze nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo. Przypominamy również o zasadzie ograniczonego zaufania względem obcych:

– Nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej.

– Bardzo ważnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo na drodze, jest noszenie na sobie elementów odblaskowych. Każda osoba poruszająca się po zmroku poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia elementów odblaskowych.

– Rodzice, którzy zawożą do szkoły powinni pamiętać o obowiązku przewożenia ich w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach.

– Warto wykorzystać wolne chwile do wspólnych spacerów. Podczas tych przechadzek rodzice powinni pokazać dziecku najbezpieczniejszą drogę z domu do szkoły i z powrotem. Pamiętajmy, że droga najkrótsza nie zawsze jest najbezpieczniejsza. Przechodźmy przez ulicę tylko w miejscach wyznaczonych, zawsze na zielonym świetle. Bądźmy dla swojego dziecka wzorem prawidłowego zachowania – zawsze i w każdej sytuacji.

– Idąc z dzieckiem i trzymając je za rękę pamiętajmy o tym, że to osoba dorosła powinna iść od strony ulicy.

– Zwróćmy uwagę na to, o której dziecko kładzie się spać i o której wstaje. Zadbajmy, by nasza pociecha nie budziła się zbyt późno. Biegnąc do szkoły i obawiając się spóźnienia dzieci są mniej uważne, a co za tym idzie bardziej narażone na niebezpieczeństwo.

– Przypomnijmy dziecku, że w mieście należy chodzić wyłącznie po chodniku, a poza miastem poboczem lewej strony drogi.

Pamiętajmy także:

– aby podczas Twojej nieobecności w domu dziecko nikomu nie otwierało drzwi,

– bezwzględnie zabrońmy dziecku przyjmowania od obcych osób jakichkolwiek prezentów (np. słodyczy),

– zabrońmy dziecku wsiadania do samochodów kierowanych przez obce osoby oraz oddalania się z nieznajomymi, uczmy dziecko zasad ograniczonego zaufania wobec obcych,

– dziecku idącemu do szkoły, bądź bawiącemu się na podwórku nie zawieszajmy kluczy na szyi,

– nie pokazujmy dziecku miejsc przechowywania cennych przedmiotów i uczmy je, aby swoje wartościowe rzeczy (np. telefon) przechowywało w miejscu utrudniającym ich kradzież – np. w wewnętrznej kieszeni kurtki,

– starajmy się zrobić wszystko, aby dziecko podczas zabawy zawsze było rozsądne i bezpieczne; uczmy je także zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,

– zwracajmy uwagę na zachowanie swojego dziecka i jego przyjaciół,

– zawsze traktujmy swoje dziecko poważnie i nie bagatelizujmy jego problemów;

– znajdźmy również codziennie czas na rozmowę ze swoim dzieckiem.

 

KMP Łomża

Related posts

Leave a Comment