41 milionów dla Łomży

41 milionów dla Łomży

Ponad 41 mln zł trafi do Łomży na realizację czterech przedsięwzięć, które przyczynią się do polepszenia komfortu życia jej mieszkańców. Środki pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowy zostały podpisane w białostockim Hotelu Podlasie, podczas odbywającej się tam konferencji na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

– Jest to wielki dzień dla naszego miasta. Podpisaliśmy cztery niezwykle ważne umowy i kolejne milionowe środki wpłyną do Łomży. Każda z planowanych inwestycji jest oczekiwana przez mieszkańców i przyczyni się do poprawy jakości ich życia. Są one również niezbędne do rozwoju naszego miasta – nie ma wątpliwości prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, który w imieniu Miasta podpisał dokument dotyczący dofinansowania rewitalizacji drugiego etapu Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma. – Dzisiaj doświadczamy po raz kolejny strategii zrównoważonego rozwoju kraju, na którą od początku postawił obecny rząd Premier Beaty Szydło. Cieszę się, że wreszcie nasze projekty są pozytywnie opiniowane – dodaje. Gospodarz miasta dziękuje również posłom ziemi łomżyńskiej – Bernadecie Krynickiej oraz Kazimierzowi Gwiazdowskiemu za ich zaangażowanie i pomoc w pozyskiwaniu środków na łomżyńskie przedsięwzięcia.

Najwięcej, bo ponad 27 mln zł otrzyma Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Łomży. W przyszłym roku spółka rozpocznie realizację projektu obejmującego rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Koszt inwestycji szacowany jest na około 52,3 mln zł. Dotacja pokryje 65 % tej sumy. Prace rozpoczną się na początku lipca 2018 roku i potrwają przez następne dwa lata. Realizacja projektu zwiększy możliwość odbioru zanieczyszczeń i przeróbkę osadów ściekowych. Ostatnią modernizację oczyszczalnia ścieków przeszła bowiem 18 lat temu. – Jej praca przystosowana została do obciążenia wynoszącego 95 000 RLM. W chwili obecnej te normy są znacznie przekroczone, bo pracujemy średnio na poziomie około 140% tego obciążenia – wyjaśnia od strony technicznej Mariusz Konopka, prezes MPWiK. Oprócz tego za pozyskane środki MPWiK zakupi koparko-ładowarkę oraz kamerowóz do inspekcji kanalizacji sanitarnej.

41 milionów dla Łomży

Szlagierową inwestycję szykuje również Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Z NFOŚiGW trafi tam około 9,8 mln zł. Środki w pięćdziesięciu procentach pokryją koszty związane z realizacją projektu pn. “Rozbudowa ciepłowni miejskiej w Łomży o kocioł wodny z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”. Prace mają ruszyć w połowie przyszłego roku, a nowy kocioł ma zostać uruchomiony pod koniec 2019 roku. – Zyskamy na czystszym powietrzu, bo w jednej trzeciej będziemy spełniali wyśrubowane normy emisji gazów oraz pyłów, wpiszemy się również we wchodzące od 2023 roku nowe normy emisji spalin – tłumaczy prezes spółki, Radosław Żegalski. Dodaje, że jest to pierwszy etap rozbudowy ciepłowni, gdyż po nowym roku spółka zamierza złożyć wniosek na dofinansowanie budowy kolejnego kotła – tym razem parowego, który miałby być wykorzystany do produkcji ciepła i energii elektrycznej. – Jeżeli udałoby się nam to zrealizować, wówczas w około 70 procentach mielibyśmy produkcję z odnawialnych źródeł energii – mówi o planach MPEC-u.

Drugiego etapu rewitalizacji doczeka się Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma. Prace polegające na zagospodarowaniu zielenią oraz wykonaniu elementów infrastruktury dodatkowej pochłoną blisko 5 mln zł. Dofinansowanie wyniosło około 2 mln zł. – Jest to maksymalna kwota jaką mogliśmy otrzymać. Dzięki niej będzie możliwa realizacja nowych przedsięwzięć, oczekiwanych przez naszych mieszkańców. Powstanie tam między innymi plac zabaw, ścieżki, przyłącza i sieć, toalety, fontanny czy tężnia solankowa. Zaś w ramach prac nad zielenią zostaną przeprowadzone nasadzenia drzew, krzewów i traw – oznajmia Prezydent Miasta Łomża. Dodaje, że realizacja tej inwestycji podniesie z pewnością wartość przestrzenną otoczenia oraz zwiększy atrakcyjność przyrodniczą miasta nad Narwią, jako miasta zielonego. Park nabierze nowego wyglądu z końcem października 2019 roku.

41 milionów dla Łomży

Pieniądze z NFOŚiGW otrzyma również Zakład Gospodarowania Odpadami. Spółka pozyskała ponad 1,7 mln zł na modernizację istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Całkowity jej koszt szacowany jest na kwotę 2,4 mln zł. Jak mówi prezes Jan Perkowski, inwestycja będzie wykraczać poza ramy standardowego PSZOK-u. Projekt zakłada dodatkowo bowiem adaptację byłej kotłowni znajdującej się na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Akademickiej. – Powstaną tam magazyny na materiały niebezpieczne, pomieszczenia socjalne i biurowe. Chcemy również otworzyć punkt wymiany odzieży. W ramach modernizacji przymierzamy się ponadto do stworzenia punktu przyjęcia sprzętu AGD czy zużytych mebli – wylicza i dodaje, że w zmodernizowanym PSZOK-u będzie też prowadzona edukacja ekologiczna.

Łącznie na prośrodowiskowe projekty ujęte w strategicznych dokumentach regionu podlaskiego trafiło z NFOŚiGW blisko 43 mln zł. Oprócz Łomży, dofinansowanie otrzymał także Bielsk Podlaski, Grajewo i Kolno. – Te projekty są bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców wszystkich miast – podsumował krótko prezes NFOŚiGW, Kazimierz Kujda. Na koniec odniósł się jeszcze do Łomży, stwierdzając, że “miasto w końcu pisze dobre projekty” i życzył jak najszybszej ich realizacji.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment