40 lat łomżyńskiego NOT-u

40 lat łomżyńskiego NOT-u

Konferencja na temat wkładu organizacji naukowo-technicznych we wdrażaniu innowacyjnych oraz proekologicznych inwestycji zapoczątkowała obchody jubileuszu 40-lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży. Wydarzenie objął patronatem honorowym prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

– NOT jest organizacją niezwykle ważną dla mieszkańców Łomży, która przyczynia się do rozwoju miasta. Jako samorząd współpracujemy przy wielu projektach. Są one realizowane wzorcowo, otrzymują dofinansowania. Oprócz tego NOT podejmuje również działania prospołeczne, organizując różne akcje charytatywne. Są to bardzo cenne i potrzebne inicjatywy – mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski składając na ręce prezesa Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT Bogdana Laskowskiego okolicznościowy list gratulacyjny. Do jubileuszowych życzeń dołączyła się też poseł Bernadeta Krynicka. – Jesteście liderem – podkreślała nawiązując do słów Johna Maxwella.

Konferencja zgromadziła “ludzi techniki”, wśród których byli inżynierowie, technicy czy ekonomiści. Nie zabrakło branżowych wykładów i wycieczki studyjnej. Zbierano ponadto środki na budowę hospicjum dla dzieci w Wilnie. Ważnym punktem programu były nominacje do konkursu “Inwestycje Roku 2018”, organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Białymstoku. Łomżyńska Rada FSNT NOT przyznała nagrody w pięciu kategoriach: budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, budownictwa przemysłowego, obiektów użyteczności publicznej i obiektów zabytkowych. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe płótna olejne, na których widniały malowidła najwyżej ocenionych budowli. – Coraz więcej pięknych obiektów powstaje w Łomży. Jest to nasz gest, aby zmobilizować innych inwestorów do przykładania jeszcze większej wagi do efektów wizualnych – tłumaczył prezes Bogdan Laskowski.

W pierwszej kategorii nominację otrzymał budynek wielorodzinny przy ul. Szosa Zambrowska 102. Znajdują się tam 52 lokale mieszkalne. Jego inwestorem jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego “Jedność”. W budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym zwyciężył budynek Elżbiety i Eugeniusza Skoczylasów przy ul. Pana Tadeusza 3. – Piękna budowla starannie wykonana, cudownie zagospodarowana – zachwalał obiekt prezes Łomżyńskiej Rady FSNT NOT. Najlepszy w budownictwie przemysłowym okazał się budynek produkcyjny z częścią biurową przy ul. Akademickiej 4. Z kolei inwestycją użyteczności publicznej został kompleks budynków dydaktycznych PWSIiP, zaś zabytkową budynek Państwowej Szkoły Muzycznej przy Al. Legionów 36.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment