Kolejne środki zewnętrze na przebudowę Filharmonii Kameralnej

Kolejne środki zewnętrze na przebudowę Filharmonii Kameralnej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Infrastruktura kultury”, przyznał dotację na „Przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego”. Otrzymane przez Miasto Łomża wsparcie w trybie dwuletnim wyniesie 3 mln 200 tys. zł. – To już kolejne dofinansowanie pozyskane przez nas na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej, mającej ogromne znaczenie na kulturalnej mapie nie tylko naszego miasta, ale również regionu. Jest to tym bardziej szczególne, że od roku mamy podpisaną z ministerstwem umowę na współprowadzenie tej instytucji – mówi prezydent Mariusz Chrzanowski. Jednocześnie prezydent podkreśla ogromne…

Read More

Miliony wsparcia na Centra Integracji Społecznej

Stary Rynek Łomża

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyznał Miastu Łomża dofinansowanie na realizację projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Wsparcie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Celem zadania jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych w ramach Centrum Integracji Społecznej. To największy projekt społeczny w całej perspektywie finansowej 2014-2020. Realizacja projektu będzie polegała na kontynuacji działań Centrum Integracji Społecznej w Łomży oraz utworzeniu Centrum lub Oddziału Centrum Integracji Społecznej w…

Read More

“TRZEŹWY” piątek na drogach powiatu ŁOMŻYŃSKIEGO

NIE trzeźwy piątek na drogach powiatu ŁOMŻYŃSKIEGO

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, prowadzą dziś działania pod nazwą „Trzeźwy piątek”. Akcja ma na celu eliminowanie z dróg kierowców, którzy będąc pod wpływem alkoholu, zagrażają innym uczestnikom ruchu drogowego. W ubiegłym roku mundurowi zatrzymali 168 nietrzeźwych kierowców. Prowadzone dziś działania prewencyjno–kontrolne mają na celu między innymi ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych kierowców. Swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem zagrażają oni nie tylko sobie, ale i innym uczestnikom ruchu drogowego. Nawet niewielka dawka alkoholu może sprawić, że wzrok i refleks kierowcy nie funkcjonują prawidłowo, co stwarza…

Read More