Informacja o wjeździe na dworzec

Miejski Dworzec Autobusowy zostanie przebudowany

W związku z realizacją Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjnego na terenie dworca autobusowego informujemy, że dotychczasowy wjazd na jego teren od strony ulicy Dworcowej został zamknięty na okres około 2 miesięcy. Tymczasowa droga dojazdowa dla autobusów komunikacji dalekobieżnej, od ul. Dworcowej, została utworzona około 20 metrów dalej, bliżej Miejskiej Hali Targowej. Cały czas jest dostępna możliwość wjazdu od strony ulicy Sikorskiego.

Read More

Powołano Łomżyńską Radę Sportu

Stary Rynek Łomża

Dwudziestu dwóch członków liczy Łomżyńska Rada Sportu nowej kadencji. Zarządzenie w sprawie jej powołania podpisał 15 lutego prezydent miasta Mariusz Chrzanowski. Zadaniem Łomżyńskiej Rady Sportu jest opiniowanie i wspieranie działań prezydenta miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wnioski w sprawie przyznania stypendiów i nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Rada ma też koordynować imprezy sportowe i rekreacyjne współfinansowane z budżetu miasta, a także propagować działania służące rozwojowi sportu. Wśród 22 członków Łomżyńskiej Rady Sportu są osoby związane z klubami i stowarzyszeniami sportowymi, a także dziennikarze czy sympatycy…

Read More

Przed nami kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski Łomża 2018

Od 1 do 24 marca 2019 r. będzie można składać propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Do udziału w siódmej już edycji BO zaprasza Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski. Poniżej publikujemy harmonogram BO, a w załącznikach Zarządzenie Nr 25/2019 Prezydenta Miasta Łomża w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego na 2020 rok oraz Regulamin Budżetu Obywatelskiego wraz z załącznikami. HARMONOGRAM – BUDŻET OBYWATELSKI 2020 MIASTA ŁOMŻA: 14 – 28 lutego – kampania informacyjna 1 – 24 marca – zgłaszanie zadań przez mieszkańców 25…

Read More