Znamy nazwisko przewodniczącego Rady Miejskiej Łomży

Stary Rynek Łomża

Jan Olszewski został wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej Łomży. Za jego kandydaturą zagłosowało 12 radnych. Jego kontrkandydat Maciej Borysewicz uzyskał 10 głosów poparcia. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Nie udało się natomiast wybrać wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Jan Olszewski na radnego został wybrany w okręgu wyborczym nr 3 z list Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. W wyborach samorządowych 21 października zagłosowało na niego 601 mieszkańców. Na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej zgłoszeni zostali Marianna Jóskowiak (KW Prawo i Sprawiedliwość) oraz Dariusz Domasiewicz (KWW Przyjazna Łomża). W tajnym głosowaniu nie zdobyli oni jednak…

Read More

Prezydent Mariusz Chrzanowski rozpoczął drugą kadencję

Prezydent Mariusz Chrzanowski rozpoczął drugą kadencję

Podczas obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej Łomży w nowej kadencji, po złożeniu ślubowania przez radnych, odbyło się zaprzysiężenie Mariusza Chrzanowskiego na Prezydenta Łomży. W ostatnich wyborach samorządowych zwyciężył on w drugiej turze wyborów, uzyskując poparcie 75,98%, na które złożyły się głosy 14.866 mieszkańców. Mariusz Chrzanowski funkcję Prezydenta Miasta piastował również w latach 2014-2018. W przemówieniu wygłoszonym po swoim zaprzysiężeniu, prezydent Mariusz Chrzanowski podkreślił, że rolą każdej osoby wybranej w demokratycznych wyborach, jest dbanie o nasze miasto i jego mieszkańców, a także oczekiwana przez obywateli współpraca ponad podziałami. – Możemy nie…

Read More