40 lat łomżyńskiego NOT-u

40 lat łomżyńskiego NOT-u

Konferencja na temat wkładu organizacji naukowo-technicznych we wdrażaniu innowacyjnych oraz proekologicznych inwestycji zapoczątkowała obchody jubileuszu 40-lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży. Wydarzenie objął patronatem honorowym prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. – NOT jest organizacją niezwykle ważną dla mieszkańców Łomży, która przyczynia się do rozwoju miasta. Jako samorząd współpracujemy przy wielu projektach. Są one realizowane wzorcowo, otrzymują dofinansowania. Oprócz tego NOT podejmuje również działania prospołeczne, organizując różne akcje charytatywne. Są to bardzo cenne i potrzebne inicjatywy – mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski składając na ręce prezesa Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych…

Read More