Olimpijczyk z “Wety”

Olimpijczyk z "Wety"

Dominik Bołtralik, uczeń klasy drugiej kierunku technik weterynarii Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nar 7 w Łomży, został laureatem etapu centralnego XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja zwierzęca. To ogromny sukces, który daje mu możliwość podjęcia studiów z zakresu zootechniki na uczelniach wyższych z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Tegoroczny finał XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, odbywał się w dniach 6 – 8 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W 11 blokach tematycznych startowało ponad 200 uczniów z całego kraju. Olimpiadzie patronowało Ministerstwo Edukacji Narodowej…

Read More