Urzędowa Szlachetna Paczka

Urzędowa Szlachetna Paczka

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomży po raz kolejny włączyli się w „Szlachetną Paczkę”, organizowaną w całym kraju przez Stowarzyszenie Wiosna. W przygotowanie corocznej akcji, na terenie Łomży włączyło się ponad 50 osób, a do udzielenia pomocy zakwalifikowanych zostało około 70 rodzin z terenu naszego miasta i powiatu łomżyńskiego. W przekazanych przez urzędników podarunkach dla wybranej rodziny znalazła się artykuły spożywcze, odzież, środki czystości, mały sprzęt elektroniczny i lodówka. Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Jej celem jest rzeczowa pomoc potrzebującym, tak by poczuli…

Read More