Niemcewicza na wstępnej liście zadań z dofinansowaniem

Niemcewicza na wstępnej liście zadań z dofinansowaniem

Przebudowa ulicy Niemcewicza w Łomży znalazła się na liście zadań zakwalifikowanych wstępnie przez Wojewodę Podlaskiego do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Proponowany podział środków trafił do zaopiniowania przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku złożono 115 wniosków. Na liście zadań przygotowanej przez Wojewodę Podlaskiego znajduje się 41 projektów, z czego 25 jest na liście podstawowej, zaś 16 na liście rezerwowej. Zgodnie z tą rozpiską przebudowa ulicy Niemcewicza miałaby otrzymać dotację celową w wysokości 1.082.845,95 zł.…

Read More

Hala Targowa zmieni swoje oblicze

Hala Targowa zmieni swoje oblicze

Firma MK-BUD z Białegostoku złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na „Przebudowę zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem”. Opiewa ona na kwotę 12.850.000 zł. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to niebawem zostanie podpisana umowa z wykonawcą i pod koniec kwietnia br. będą mogły rozpocząć się prace, które potrwają do końca sierpnia 2019 roku. Chociaż najkorzystniejsza ze złożonych ofert przekracza środki, jakie zostały założone na realizację tej inwestycji, to jednak władze miasta zamierzają brakującą kwotę wygospodarować z własnego budżetu. – Jestem przekonany, że wreszcie uda nam się…

Read More

Hala Targowa doczeka się przebudowy

Hala Targowa doczeka się przebudowy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o przyznaniu Miastu Łomża dofinansowania na przebudowę Hali Targowej na Halę Kultury wraz z wyposażeniem. Szacowana wartość inwestycji wynosi prawie 14,5 mln zł, zaś otrzymane wsparcie sięga 9.876.097,27 zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przeznaczonych na ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Z dofinansowania cieszy się Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreślając, że Hala Targowa to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów Starówki. – Jej modernizacja wpłynie na ożywienie tej części miasta i będzie stanowiła początek planowanej przebudowy całego Starego Rynku…

Read More