Nielegalne automaty do gier hazardowych w Łomży

Nielegalne automaty do gier hazardowych w Łomży

3 nielegalne automaty do gier hazardowych zatrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Łomży w wyniku ostatnich działań nakierowanych na zwalczanie hazardowej szarej strefy. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej skontrolowali jeden z łomżyńskich lokali, co do którego zachodziło podejrzenie, że są w nim urządzane nielegalne gry hazardowe. Podejrzenia mundurowych okazały się trafne. Po wejściu do pomieszczeń wyposażonych m.in. w monitoring służący do selekcji klientów funkcjonariusze zabezpieczyli 3 nielegalnie działające urządzenia do gier hazardowych. Automaty na których możliwe było prowadzenie gier hazardowych wbrew przepisom zostały zajęte do sprawy karnej skarbowej. Oprócz sankcji karnych osoby…

Read More