Łomżyńskie szkoły z dofinansowaniem

Łomżyńskie szkoły z dofinansowaniem

Dwie łomżyńskie placówki oświatowe pozyskały wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na wykonanie w swoich placówkach zadań edukacyjnych dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 otrzyma 1,4 mln zł na realizację projektu „Kształcimy umiejętności praktyczne”, zaś Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 prawie 700 tys. zł na projekt „Młody technik – młodym przedsiębiorcom”. W projekcie „Młody technik – młodym przedsiębiorcą”, 60 uczniów ZSWiO nr 7 będzie mogło uczestniczyć w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, rozwijać kompetencje językowe lub informatyczne, a niektórzy podjąć także…

Read More

Z “Nadzieją” w przyszłość

Z "Nadzieją" w przyszłość

Sześćdziesiąt tysięcy złotych dofinansowania z budżetu miejskiego otrzyma Grupa Ratownicza SPR “Nadzieja” na zakup używanego ambulansu ratunkowego. Radni miejscy przychylili się do wniosku prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego. – Jesteśmy bardzo wdzięczni prezydentowi oraz radnym, którzy zagłosowali za przyznaniem nam dofinansowania. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Łomży, ale i całego regionu – mówi ks. Radosław Kubeł, koordynator Grupy Ratowniczej “Nadzieja”. Jak dodaje, tego samego dnia Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży poinformowała o przydzieleniu Grupie Ratowniczej Nadzieja własnych, unikatowych numerów operacyjnych 368[B]XX, co stanowi kolejny…

Read More

Niemcewicza na wstępnej liście zadań z dofinansowaniem

Niemcewicza na wstępnej liście zadań z dofinansowaniem

Przebudowa ulicy Niemcewicza w Łomży znalazła się na liście zadań zakwalifikowanych wstępnie przez Wojewodę Podlaskiego do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Proponowany podział środków trafił do zaopiniowania przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku złożono 115 wniosków. Na liście zadań przygotowanej przez Wojewodę Podlaskiego znajduje się 41 projektów, z czego 25 jest na liście podstawowej, zaś 16 na liście rezerwowej. Zgodnie z tą rozpiską przebudowa ulicy Niemcewicza miałaby otrzymać dotację celową w wysokości 1.082.845,95 zł.…

Read More

Przebudowa Hali Targowej z decyzją o przyznaniu dofinansowania

Przebudowa Hali Targowej z decyzją o przyznaniu dofinansowania

Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podpisał 39 decyzji o dofinansowaniu projektów zgłoszonych do IV naboru wniosków (dla regionów słabiej rozwiniętych) w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wśród nich jest przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem. – Ta decyzja otwiera nam drogę do rozpoczęcia realizacji tej inwestycji już w przyszłym roku – cieszy się Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Zgodnie z projektem w podziemiu budynku planuje się…

Read More

Hala Targowa doczeka się przebudowy

Hala Targowa doczeka się przebudowy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o przyznaniu Miastu Łomża dofinansowania na przebudowę Hali Targowej na Halę Kultury wraz z wyposażeniem. Szacowana wartość inwestycji wynosi prawie 14,5 mln zł, zaś otrzymane wsparcie sięga 9.876.097,27 zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przeznaczonych na ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Z dofinansowania cieszy się Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreślając, że Hala Targowa to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów Starówki. – Jej modernizacja wpłynie na ożywienie tej części miasta i będzie stanowiła początek planowanej przebudowy całego Starego Rynku…

Read More

Łomża z dofinansowaniem na promowanie patriotyzmu i lokalnej historii

Łomża z dofinansowaniem na promowanie patriotyzmu i lokalnej historii

Miasto Łomża otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przeprowadzenie regionalnych warsztatów interdyscyplinarnych „Łomżyńskie drogi do Niepodległej – pamięć i tożsamość. Biografie bohaterów”. Projekt obejmie wszystkich uczniów klas siódmych szkół podstawowych, drugich i trzecich szkół gimnazjalnych oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu Łomży. Jego wartość szacowana jest na ponad 50 tys. zł, zaś otrzymane wsparcie ma wynieść prawie 40 tys. zł. Zadanie będzie realizowane w listopadzie w formie warsztatów w Muzeum Północno – Mazowieckim oraz Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”. – Chcemy naszej młodzieży przekazać…

Read More

Ponad 30 mln zł na łomżyńskie drogi

pieniądze łomża

Długo oczekiwane inwestycje drogowe będą zrealizowane dzięki środkom unijnym przyznanym decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego. Kwota 30 mln 188 tys. 286 zł przeznaczona zostanie na cztery łomżyńskie drogi: Zawadzką, Nowogrodzką, Poligonową i Glogera. To już w sumie około 45 mln zł, które tylko w tym roku władzom Łomży udało się pozyskać na budowę i modernizacje dróg w mieście. Największe dofinansowanie, w wysokości około 18 mln zł, dotyczy ulicy Zawadzkiej. – Jej nowy odcinek połączy ul. Przykoszarową i Szosę do Mężenina otwierając nowe tereny zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej – informuje zastępca…

Read More