Bezpieczniejsze “zebry”

Bezpieczniejsze "zebry"

Siedem przejść dla pieszych zostało doświetlonych w czerwcu w Łomży. Na ten cel z budżetu miasta przeznaczono 92 tys. zł. – Tego typu działania inwestycyjne przyczyniają się przede wszystkim do zwiększenia bezpieczeństwa osób pieszych, co jest dla mnie niezwykle istotne – podkreśla prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Doświetlanie przejść dla pieszych jest jednym z ważniejszych działań, podejmowanych w tej kadencji samorządu, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ubiegłym roku tego typu prace wykonano na jedenastu pieszych przeprawach drogowych, w tym roku doświetlono siedem takich miejsc. Lampy ledowe zostały…

Read More