Powstał PSZOK z prawdziwego zdarzenia

Powstał PSZOK z prawdziwego zdarzenia

Przy ul. Akademickiej otwarto zmodernizowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Będzie tam przyjmowany sprzęt elektryczny, szkło czy odpady wielkogabarytowe. Inwestycja kosztowała około 2,9 mln zł, z czego 1,8 mln pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Będąc jeszcze radnym pamiętam, ile było problemów z wywozem odpadów. Jestem dumny, że ten niezwykle trudny temat dla samorządowców udało się nam przekuć w sukces – mówił tuż przed przecięciem symbolicznej wstęgi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Włodarz miasta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. Podkreślał, że ważne są…

Read More

Sejmik województwa obradował w Łomży

Sejmik województwa obradował w Łomży

We wtorek 9 października w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży odbyły się uroczyste obrady sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Wyjazdowe posiedzenie wpisało się w obchody jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski dziękował marszałkowi województwa podlaskiego Jerzemu Leszczyńskiemu oraz zarządowi za przychylność dla miasta. – Przez ostatnie cztery lata pozyskaliśmy środki na szereg inwestycji – podkreślał. Jak dodał wsparcie wyniosło 86 mln zł, za które udało się zrealizować 29 zadań na łączna kwotę 110 mln zł. Były to inwestycje z zakresu oświaty, polityki społecznej czy infrastruktury…

Read More