“Prezydent Łomży jest naszym kandydatem, kandydatem Kukiz’15…”

"Prezydent Łomży jest naszym kandydatem, kandydatem Kukiz’15..."

– Niniejszym oświadczam, iż Pan Mariusz Chrzanowski – Prezydent Łomży jest naszym kandydatem, kandydatem Kukiz’15 na Urząd Prezydenta Łomży w nadchodzących wyborach i ma naszą całkowite poparcie oraz wszelką pomoc jaka będzie potrzebna… – deklaruje Paweł Kukiz. -Pod znakiem Kuiz’15 wystawiamy własne listy do Rady Miasta, jednak postanowiliśmy nie wystawiać własnego kandydata na prezydenta miasta, a poprzeć kandydaturę Pana Mariusza Chrzanowskiego Decyzja ta jest wynikiem głębokiej analizy, konsultacji społecznych oraz dyskusji i jest oparta na demokratycznym wyborze. Pan Mariusz Chrzanowski jest uczciwym człowiekiem i aktywnym liderem życia społeczno-politycznego, dlatego wiemy,…

Read More

Subsydiarność w różnych aspektach

Subsydiarność w różnych aspektach

O subsydiarności, jej uwarunkowaniach, regulacjach i praktykach w stulecie niepodległości Polski dyskutowano w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Swoje prelekcje wygłosiło wiele znakomitych osób ze świata nauki z kraju i zagranicy. Wśród zaproszonych gości znalazł się prezydent miasta Mariusz Chrzanowski. Międzynarodową konferencję zorganizował Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych. – Subsydiarność, czyli zasada pomocniczości jest we współczesnym świecie podstawą kształtowania ładu społecznego, ma wpływ na postrzeganie różnorodnych kwestii społecznych i gospodarczych, w takich obszarach jak wolny rynek i konkurencja, decentralizacja czy jednostki samorządu terytorialnego. Teoretycy wywodzą tę zasadę…

Read More

Szkolenie Nieetatowego Pododdziału Prewencji [VIDEO]

Szkolenie Nieetatowego Pododdziału Prewencji [VIDEO]

Wczoraj na terenie gmin Nowogród i Łomża oraz na placu Komendy Miejskiej Policji w Łomży odbyło się szkolenie policjantów wchodzących w skład II Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji. Celem tych ćwiczeń było doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy, w trosce o bezpieczeństwo uczestników organizowanych imprez masowych jak też na wypadek wystąpienia nagłego zdarzenia kryzysowego oraz zbiorowego zakłócania porządku publicznego. Szkoleniu przyglądali się adepci klas mundurowych z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Łomży. Wczoraj odbyło się szkolenie II Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji w zakresie zorganizowanych działań pododdziału Policji, podczas którego oprócz doskonalenia poruszania się…

Read More