Łomżyńskie szkoły z dofinansowaniem

Łomżyńskie szkoły z dofinansowaniem

Dwie łomżyńskie placówki oświatowe pozyskały wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na wykonanie w swoich placówkach zadań edukacyjnych dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 otrzyma 1,4 mln zł na realizację projektu „Kształcimy umiejętności praktyczne”, zaś Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 prawie 700 tys. zł na projekt „Młody technik – młodym przedsiębiorcom”. W projekcie „Młody technik – młodym przedsiębiorcą”, 60 uczniów ZSWiO nr 7 będzie mogło uczestniczyć w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, rozwijać kompetencje językowe lub informatyczne, a niektórzy podjąć także…

Read More